23% meer 'Europass'en'

Afgelopen schooljaar reikte Europass Vlaanderen 1685 Europass Mobiliteit documenten uit, dat zijn er 23% meer dan het schooljaar voordien. 

Een Europass Mobiliteit is een document dat uitgereikt kan worden aan iedereen die in een buitenlandse leerervaring opdoet. Het document moet op een kwalitatieve manier de opgedane competenties in het buitenland erkennen. “Vooral voor veel leerlingen uit het TSO en BSO die een buitenlandse stage volgen is dit een unieke troef op de arbeidsmarkt” aldus Marcel Vandamme, Coördinator Europass in Vlaanderen. De meeste leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs die in het buitenland een stage volgen in het kader van Erasmus+ krijgen een Europass Mobiliteit. “Het draagt bij tot een professionele aanpak van buitenlandse mobiliteit, onze online tool maakt het bovendien ook heel eenvoudig voor organisaties om het document aan te maken.”

Meer informatie over Europass Mobiliteit vind je hier.